MENU

rbaubi

Website:

Bio: Pianista aprenent d'humanista apassionat per la ciència-ficció en general i per Star Wars en particular. Un dia va preguntar si li deixarien escriure unes paraules i aquí s'ha quedat.

Els seus articles: